Novinky

Vážení, s radostí odkazujeme na článek na serveru praha.iDNES.cz, který podává čerstvou zprávu o našem setkání v Lapidáriu v pondělí 13. 11. Autorovi děkujeme za objektivitu.

Jako jediný vojevůdce původem z Čech porazil Napoleona, přesto socha maršála Radeckého stále odpočívá v lapidáriu na Výstavišti. O jeho návratu na původní místo na Malostranském náměstí se mluví již několik let, stále ale není jasno.

O navrácení sochy usiluje hlavně Spolek Radecký. Jeho členové a příznivci v pondělí 13. listopadu večer připili maršálově památce. Byla to připomínka 159. výročí odhalení sousoší vojevůdce pocházejícího ze starobylého českého rytířského a hraběcího rodu.

O návratu sousoší se začalo hovořit před třemi lety v souvislosti s rekonstrukcí Malostranského náměstí. Padlo několik variant, kdy by se dílo mohlo slavnostně vrátit na místo.

První termín hovořil o 250. výročí narození Václava Radeckého, které připadlo na listopad loňského roku. To se stihnout nepodařilo. Další „kulaté“ termíny se nabízejí na příští rok. V lednu roku 2018 uplyne 160 let od maršálovy smrti. A na listopad 2018 připadne 160 roků od slavnostního odhalení monumentu.

„Nyní je zpracováván další stupeň projektové dokumentace a projednáván na pražském magistrátu. Argumenty proti pomníku, kromě hloupostí, mi nejsou známy,“ říká k možnému návratu sousoší architekt Jan Bárta, předseda Spolku Radecký.

Celý článek: iDNES.cz

Na pozvání představeného Modlitební ligy bl. Karla za mír mezi národy pro České země, PhDr. Milana Nováka O.S.G.M. se členové spolku Radecký Praha zúčastnili mše sv. věnované památce císaře a krále bl. Karla, konané v den jeho liturgického svátku, v sobotu 21. října 2017 (shodou okolností též v den zakončení parlamentních voleb) v 9.00 hodin v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi.

Ani po sto letech od republikánského převratu v říjnu 1918 se nedostalo milosti monumentům odsouzených jako „habsburské“ a stržených při obrazoboreckých bouřích. A není to jen o mariánském sloupu, jehož návrat na Staroměstské náměstí magistrát nedávno zamítl krátce předtím, než měl být znovu vztyčen.

Na návrat čeká třeba i socha jednoho z největších vojevůdců nedávné historie českého původu a vítěze nad císařem Napoleonem, maršála Radeckého. A nebyly to jediné sochy, které šly před sto lety k zemi.

Pád Mariánského sloupu před Staroměstskou radnicí měl v roce 1918 symbolizovat i pád katolické monarchie. Sto let od zániku Rakouska-Uherska by se ale mohla barokní památka do centra Prahy vrátit. Stavební povolení už získala, a to i navzdory letité nevoli části veřejnosti, která si odmítá připomínat nadvládu rakouské dynastie. Pře o habsburské pomníky se tím dostává do schizofrenní pozice; souběžně připravovaná socha Marie Terezie totiž podobné emoce nebudí.

(...) Barokní sloup v srdci staré Prahy přitom není jediným symbolem habsburské vlády nad českými zeměmi, o jehož návratu do veřejného prostoru se v současnosti jedná. Na druhém břehu Vltavy by totiž po sto letech mohl znovu stanout polní maršálek Josef Václav Radecký, kterého z českého nebe ve stejnojmenné cimrmanovské hře vykázali národní velikáni - do nebe rakouského. 

Radeckého socha dominovala vstupu na Malostranské náměstí z Mostecké ulice až do roku 1919, kdy nechala republikánská správa města pomník bratří Josefa a Emanuela Maxových odstranit, protože příliš symbolizoval zaniklou monarchii. Památník věhlasného habsburského vojevůdce, který se podílel na protinapoleonském tažení a pro Vídeň se snažil udržet italské državy, ostatně v roce 1858 odhaloval přímo císař František Josef I.

Monumentální sousoší muže, na jehož počest složil Johann Strauss starší jeden z nejslavnějších vojenských pochodů v dějinách, se v současnosti nachází v Lapidáriu Národního muzea a o jeho návratu na Malou Stranu se uvažuje v rámci probíhající revitalizace Malostranského náměstí. A zatímco o maršálkův návrat usiluje Spolek Radecký Praha, proti se staví například ředitelka pražské městské galerie Magdalena Juříková, podle které jde do značné míry o anachronismus.

Celý článek: ČT24 – Česká televize

Vážení členové a příznivci Spolku Radecký, děkujeme všem Vám, kteří jste se v sobotu 29.4. zúčastnili letošní Audience u císaře Karla v Brandýse nad Labem. Naší zástupci  pochodovali pod naším spolkovým praporem v závěru nástupu vojenských jednotek a byli jsme moderujícím dr. Milanem Novákem velmi krásně vítáni. Přečtěte si laskavě jeho následující text, zejména plán programu pro rok 2018 a již teď si ve svých plánech poznamenejte datum 28.4.2018, kdy se doufám v Brandýse sejdeme opravdu v hojném počtu. Jak zjistíte, bude tématem i rok 1848, jehož připomenutí se nemůže obejít bez FM Radeckého ! Nabídnu panu dr. Novákovi naši pomoc a budu doufat, že se v přípravě Audience 2018 uplatníme.
Odkazy: fotogalerie, video, web Audience.

FACTA NON VERBA

Jan E. Bárta

Níže dopis od hlavního organizátora Audience, Dr. Milana Nováka.

Dne 9. 4. 2017 uspořádal Spolek Radecký Praha pro své členy a příznivce komentovanou prohlídku rodiště maršála Radeckého.

K prohlídce zámku nás laskavě pozvala naše členka paní Eva Šemberová, nedávno ještě majitelka zámku. Za umožnění prohlídky pak děkujeme zástupkyni dnešní prodej zprostředkující firmy. Dostalo se nám dokonce i pohoštění tradičním smaženým řízkem! Jak zjistíte z fotografií pánů Martínka a Žalského, prohlídka zámku i přilehlého anglického (původně, dnes neudržovaného) parku byla velmi sugestivní. Ve vstupní chodbě jsme se fotografovali u litinové desky s českým nápisem připomínajícím narození maršálovo dne 2.11.1766; po zrcadlově stejné, jen v němčině, zde zbylo jen prázdné místo. V prvním patře jsme viděli zbytky nástropních dekorativních maleb – kromě části přízemí s klenbami, pravděpodobně ještě renesančními. Takové jsou i nad schodištěm. Celý zámek byl přestavěn někdy na konci 19.století do dnešní novorenesanční podoby.

S lítostí konstatujeme, že zámek není na seznamu kulturních památek – akademickým hodnotitelům není svojí architekturou dostatečně cenný, což lze uznat. Podmínkou pro zapsání do seznamu památek je ale v mnoha případech i jen památka na vynikající osobnost. Tou polní maršála hrabě Radecký z Radče až do nedávna pro historiky zjevně nebyl. Možná zde leží před Spolkem Radecký nový úkol – iniciovat zapsání Třebnického zámku mezi kulturní památky.
 
Odkaz: celá fotogalerie

Na iDnes.cz vyšel článek věnující se aktuálnímu jednání o možnostech zklidnění dopravy na Malé Straně včetně úprav Malostranského náměstí: Radní v úterý odsouhlasili pokračování příprav rekonstrukce Malostranského náměstí, jehož novou podobu připravil Atelier Hájek, ale jedná se o různých variantách řešení dopravy na náměstí. Součástí článku jsou také vizualizace plánované podoby náměstí – projekt doznal jistých změn oproti původnímu návrhu vzešlému z architektonické soutěže (zachování vzrostlého stromu ve spodní části náměstí), nicméně s pomníkem maršála Radeckého se stále počítá.

Celý článek: iDnes.cz

Spolek Radecký Praha si dovoluje popřáti Vám i Vašim blízkým mnoha osobního štěstí v roce 2017.

Přičiňme se společně i v nadcházejícím roce  o navrácení slavné pověsti polnímu  marřšálu Josefu Václavu hraběti Radeckému z Radče. Nechť se vrátí i jeho pomník na místo, které mu náleží.