Spolek Radecký Praha
Omská 1508/43, 100 00 Praha 10 – Vršovice

Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 23135

IČO: 22883037

E-mail: info@radecky.org

číslo účtu: 1020295218/5500
Provozní účet, pro platbu členských příspěvků a podporu činnosti Spolku.
Pro peněžní sbírku na postavení pomníku Radeckého je určen účet uvedený na stránce Sbírka


Rada spolku

jan barta

Ing. arch. Jan Bárta

předseda

 

jarmila stogrova

Jarmila Štogrová

místopředsedkyně

správa členské základny

 

 

matej cadil

Matěj Čadil

člen rady

správce webových stránek

 

 

matej cadil

Michael Heres

člen rady

 

 

Vladimír Krejčí

Vladimír Krejčí

člen rady

hospodaření spolku

 

 

Otakar Ryšavý

Otakar Ryšavý

člen rady

 

 

Seznam členů spolku