Spolek Radecký Praha
Gotthardská 25/7, Bubeneč, 160 00 Praha 6

Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 23135

IČO: 22883037

E-mail: info@radecky.org

číslo účtu: 1020295218/5500
Provozní účet, pro platbu členských příspěvků a podporu činnosti Spolku.
Pro peněžní sbírku na postavení pomníku Radeckého je určen účet uvedený na stránce Sbírka


Rada spolku

jan barta

Ing. arch. Jan Bárta

předseda

matej cadil

Michael Heres

místopředseda

matej cadil

Matěj Čadil

člen rady

správce webových stránek

Vladimír Krejčí

Vladimír Krejčí

člen rady

hospodaření spolku

Otakar Ryšavý

Otakar Ryšavý

člen rady

jarmila stogrova

Jarmila Štogrová

členka rady

správa členské základny

Seznam členů spolku