Novinky

Petr Holub na zpravodajském webu Seznam Zprávy přináší zajímavý článek o životě a zásluhách maršála Radeckého. Rekapituluje knihu Radetzky, Imperial Victor and Military Genius britského historika Alana Skeda, vydanou v roce 2011, a zároveň informuje o aktuálním vývoji snah o obnovení pražského pomníku.

Pokusů obnovit slávu maršála Radeckého přibývá. Někteří tuzemští historici doporučili vrátit jeho pomník na Malostranské náměstí v Praze. Ještě předtím napsal knihu o „největším vojevůdci 19. století“ jejich britský kolega.

Můžeme v dějinách objevit neznámého vojenského génia? ptá se historik Alan Sked v úvodu své knihy „Radecký, imperiální vítěz a vojenský génius“. Odpověď je předem jasná, emeritní profesor London School of Economics si přesto nedá ujít příležitost, aby na dvou stránkách nesrovnával hraběte Josefa Václava Radeckého (1766-1858), rodáka z Třebnice u Sedlčan, s jinými velkými válečníky posledních staletí.

Celý článek si můžete řpečíst zde: Znovuobjevený génius Radecký. Český maršál dvakrát zachránil Evropu

V úterý 6. února 2024 vyšel v deníku Právo článek věnovaný obnově pomníku Josefa Václava Radeckého.

Cituje mimo jiné architekta Václava Hájka, autora vítězného návrhu rekonstrukce náměstí i studie na obnovu pomníku, který vysvětluje, že momentální zdržení plánované rekonstrukce náměstí nemá nic do činění s plány na obnovení pomníku.

Na zpravodajském webu CNN Prima News dnes vyšel článek věnovaný plánům na obnovu pomníku maršála Radeckého a jejich podpoře mezi pražskými politiky. Ukazuje podporu obnovení pomníku ze strany pražského náměstka pro kulturu Jiřího Pospíšila (TOP 09), zastupitele Jana Wolfa (KDU-ČSL) nebo starostky Prahy 1 Terezie Radoměřské (TOP 09). Na druhé straně zmiňuje opatrnější postoj opozičních politiků jako je Ondřej Prokop (ANO) nebo Adam Scheinherr (Praha sobě), kteří se však osobně nevyslovili proti návratu pomníku, jen vybízejí k širší debatě.

Článek doprovází také anketa, ve které se lidé mohou vyjádřit, jestli by si přáli, aby se socha maršála Radeckého vrátila na Malostranské náměstí.

Přečíst si celý článek (případně hlasovat v anketě) můžete zde: Vrátí se diskutovaná socha maršála Radeckého na Malostranské náměstí? Hlasujte v anketě

 

Na webu Olomoucký REJ vyšel článek věnovaný připomínce výročí úmrtí maršála Radeckého a také malovanému terči, který zachcuje slavnost odhalení pamětní desky roku 1892 na domě, kde Radecký bydlel.

Dva roky velel nejslavnější rakouský a český vojevůdce maršál Josef Václav Radecký z Radče pevnosti Olomouc. Jeho slovo bylo ve městě v těch letech slovem hlavním, protože vojenská funkce Olomouce převažovala nad vším ostatním. Logicky by si Olomouc měla v těchto dnech připomínat 166. výročí úmrtí tohoto velikána. Ale nepřipomíná... Podívejme se, jak na Radeckého vzpomínali naši předkové v roce 1892.

Celý článek si můžete přečíst zde

Dne 20. listopadu krátce po svých devadesáti čtyřletých narozeninách zemřel po krátké nemoci náš velký přítel a podporovatel myšlenky obnovení pomníku maršála Radeckého pan hrabě Hugo Mensdorff–Pouilly.

Jeho rod, jak pan hrabě vyprávěl, pocházel z francouzské šlechty, podporoval koncem 18. století legitimní monarchii a byl nakonec donucen opustit Francii. Podle vyprávění pak přijal další jméno Mensdorff, podle vesnice kdesi v Lucembursku.

Do poslední chvíle byl pan hrabě mimořádně aktivní a zajímal se o všechny novinky, jež jsme mu přinášeli. Bude nám všem moc chybět.

Nechť odpočívá v pokoji.

Spolek Radecký Praha zve všechny příznivce obnovení pomníku maršála Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče na tradiční setkání v den 165. výročí odhalení pomníku dne 13. listopadu 2023.

Se svou prací na projektu stavby nás seznámí ing. arch. Václav Hájek.

Sejdeme se opět v přednáškovém sále Národního technického muzea v Praze v 17,00 hodin, neboť Lapidárium Národního muzea je stále v rekonstrukci.

Před pár týdny jsme si připomněli 104 výročí přesunutí bronzového sousoší pomníku Radeckého z Malostranského náměstí do Lapidária Národního muzea.

Připomeňme si, že vybudování pomníku Josefu Václavu hraběti Radeckému z Radče zadala a financovala tehdejší Krasoumná jednota pro Čechy (Kunstverein für Böhmen), založená roku 1835 jako zemský vlastenecký spolek pro podporu výtvarného umění. Od roku 1839, kdy se stal jednatelem tehdejší prezident Společnosti vlasteneckých přátel umění hrabě František Antonín Thun-Hohenstein, stala se Jednota nejvýznamnějším sdružením pro podporu výtvarného umění v zemích Koruny české.

O víkendu 11.-13. srpna proběl v Praze kulturní program pod názvem Napoleonský den na Vyšehradě. Tématem a inspirací bylo 254. výročí narození Napoleona Bonaparta (15. srpna 1769) a 210. výročí pražského mírového kongresu na přelomu července a srpna 1813.

Jedním z témat, která byla v rámci programu veřejnosti představena, byla i osobnost Josefa Václava Radeckého a jeho historická role jakožto strůjce vítězství nad Napoleonem v bitvě u Lipska, která následovala jen o pár měsíců po pražském mírovém kongresu (16.–19. října 1813).

Přečtěte si více na webu Austerlitz.org