Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Color has a deprecated constructor in /www/radecky.org/radecky.org/templates/rt_afterburner2/features/color.php on line 11
Memorandum - Spolek Radecký Praha

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJw_sig has a deprecated constructor in /www/radecky.org/radecky.org/plugins/content/jw_sig/jw_sig.php on line 18

Spolek Radecký Praha
předkládá ctěnému publiku toto své zakládací
MEMORANDUM

Vážení občané, dámy a pánové, přátelé české historie,

jak všichni víme, z Malostranského náměstí v Praze byl v roce 1919 v důsledku reakce části české veřejnosti na výsledky války odstraněn pomník slavného rakouského vojevůdce, českého šlechtice Josefa Václava, hraběte Radeckého z Radče. Sousoší je od té doby v odborné péči Národního muzea, v jehož Lapidáriu již 94 let čeká na vytvoření kopie včetně podstavce a svůj návrat na Malou Stranu.

Pomník byl skvělým uměleckým dílem, zbudovaným podle návrhu prof. Christiana Rubena a sochařů Josefa a Emanuela Maxových. Odborníky je řazen mezi nejkvalitnější sochařská díla první poloviny 19. století a umístění pomníku za vynikající urbanistický počin.

radeckeho pomnikNa kamenném žulovém podstavci (nedochoval se) stálo sousoší osmi vojínů, reprezentujících národy císařství a jednotlivé druhy zbraní, nesoucích na štítě svého obdivovaného a slavného velitele.

Pomník byl umístěn tak, že dělil náměstí na dvě části – na slavnostní komunikaci na Hrad, tzv. Královskou cestu, a na tržiště.

Absence tohoto sochařského díla ochudila Prahu a celou českou výtvarnou kulturu a zbavila náměstí jeho sochařské dominanty. Byla zrušena půvabná kompozice tohoto prostoru a v neposlední řadě to vedlo k pozapomenutí této velké postavy našich národních dějin.

Maršál Radecký (*1766 Třebnice u Sedlčan, + 1858 Miláno), pocházející ze staré české šlechty, proslavil věrnost a schopnosti českých vojsk v celé Evropě; v české vojenské historii nové doby není nikdo, kdy by se mu mohl rovnat. Jeho rod byl vždy spjat s našimi dějinami; jeden z jeho příbuzných, kanovník svatovítské Kapituly Václav Radecký, v 15. století řídil stavbu katedrály sv. Víta.

O navrácení pomníku na Malostranské náměstí se již mnoho let vede seriozní odborná diskuse, které se aktivně účastní řada významných osobností české kultury a politiky.

2. LISTOPADU 2016 JSME DŮSTOJNĚ OSLAVILI 250. VÝROČÍ NAROZENÍ MARŠÁLA RADECKÉHO

Výročí a jeho ohlasy v médiích je nám podnětem a povzbuzením. Pokračujme v obnově památky maršála Radeckého a jeho pražského pomníku. Od 5. listopadu 2016 má již bronzovou pamětní desku na Muzeu v Sedlčanech.

Občanské sdružení, dnes Spolek Radecký Praha jsme založili proto, abychom navázali na všechny, kteří již na toto téma řadu let vedou odborný a společenský diskurs, a chceme trvale přispívat k udržení této debaty živé a tvůrčí; některé z osobností, zabývajících se tímto tématem, jsou našimi vzácnými patrony. Zvláště oceňujeme i záštitu, kterou nad naším snažením převzal Jeho Eminence Dominik kardinál Duka.

Obracíme se na úřady a instituce, zejména pak radnici Prahy 1, Magistrát hl. města Prahy, Ministerstvo obrany a Ministerstvo kultury a Národní muzeum, aby pomohli navrátit toto umělecké dílo do historického prostoru, kam nepochybně náleží. Zamysleme se rovněž i nad smyslem našich národních novověkých dějin a zvažme, zda připomínku českých velikánů nejsme dlužni především sami sobě. Nabízíme na těchto webových stránkách prostor všem, kteří chtějí a mohou připojit své aktivity ke společnému dílu, i kritikům a odpůrcům, s nimiž jsme připraveni diskutovat. Samozřejmě nás všechny čeká nejen technické, ale i finanční řešení našeho cíle. Doufáme, že se v rozhodující chvíli najdou uměnímilovní a bohatí donátoři, jako to svého času učinili šlechtici – členové Krasoumné jednoty. A pomůžeme prací i penězi určitě i my, lidé nebohatí.

Na našich webových stránkách naleznete řadu rubrik, přinášejících informace o maršálovi a jeho pomníku, aktuální informace o akcích, diskusi s odpůrci a další zvěsti. Uvítáme Vaši korespondenci i názory, včetně polemických a rádi je zveřejníme. Pište nám na info@radecky.org

Těšíme se na Vás!

Rada Spolku Radecký Praha