Novinky

Dne 20.12.2015 zemřel náš vzácný příznivec,  pan hrabě Richard Mořic Belcredi. Poslední léta prožil na rodovém sídle v Brodku u Prostějova, navráceném po roce 1989. Svůj aktivní život zasvětil politice, zejména obětavé práci proti komunismu. Sloužil své vlasti i jako diplomat. Kdykoliv jsme se  sešli, vždy vyjadřoval pochopení a podporu v našem úsilí o rehabilitaci osobnosti maršála Radeckého i obnovy jeho pražského pomníku. Pamatujme na pana hraběte ve svých modlitbách. R.I.P

Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi popřát Vám jménem Spolku Radecký Praha dobré zdraví, moudrost, rozvahu a vůbec všechno dobré v nadcházejícím roce 2016.

Jménem Spolku

Jan Bárta

Náš milý patron, slavný malíř Adolf Born, který letos oslavil 85. narozeniny, má aktuálně výstavu Habsburkové a ti druzí, která je k vidění v Galerii Moderna na Masarykově nábřeží 24, Praha 1 (mezi ND a Mánesem) do 10.1.2016, Po-Ne 10-12 a 13-18 hodin.

Více informací na stránkách Galerie Moderna

K výstavě vyšla také stejnojmenná kniha, která představuje více než šedesát akvarelů, pastelů a grafických listů.

 

Spolek Radecký Praha zve na tradiční setkání u pomníku maršála Jana Václava hraběte Radeckého z Radče, který je momentálně umístěn v Lapidáriu Národního muzea na Výstavišti v Praze – Holešovicích.

Setkání se uskuteční v 17,00 hodin v pátek dne 13. listopadu 2015, v den 157. výročí odhalení pomníku za účasti císaře Františka Josefa I.

Koruna Česká (Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) vyjádřila podporu snažení našeho spolku. Tradiční Pochod za monarchii Koruny České dne 28. října 2015 byl ukončen na Malostranském náměstí manifestací za obnovu pomníku maršála Radeckého. Předseda Spolku Radecký Praha tam seznámil přítomné se stavem příprav, směřujícím k navrácení pomníku na jeho původní místo na Malostranském náměstí.

Fotogalerie z akce

Již počtvrté se Spolek Radecký Praha zúčastnil veletrhu Památky na Výstavišti v Praze-Holešovicích. Na stánku také proběhla schůze členů spolku.

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.

 

Zveme všechny členy spolku na výstavu Památky 2015 na výstavišti v pražských Holešovicích (letos v Křižíkových pavilonech) a zároveň připomínáme, že v průběhu výstavy se na stánku tradičně uskuteční členská schůze našeho spolku.

Upozorňujeme, že došlo ke změně a členská schůze proběhne tentokrát už v první den výstavy, ve čtvrtek 22. října, od 17 hodin.

Náš vzácný patron a podporovatel, pan PhDr. Milan Novák z Brandýsa nad Labem, byl dne 28. září tohoto roku, na svátek sv. Václava knížete, dekorován komandérským stupněm Papežského Řádu sv. Řehoře Velikého. PhDr. Milan Novák byl povýšen Svatým otcem, dekoraci slavnostně předával Jeho Eminence Dominik, kardinál a primas český.

Vážený pane doktore, srdečně gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v další záslužné práci.

Za Spolek Radecký Praha ing. arch. Jan Bárta, předseda.