Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Color has a deprecated constructor in /www/radecky.org/radecky.org/templates/rt_afterburner2/features/color.php on line 11
Zpráva předsedy o činnosti Spolku Radecký za rok 2022 pro výroční členskou schůzi konanou dne 14. února 2023 v Juditině věži Karlova mostu - Spolek Radecký Praha

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJw_sig has a deprecated constructor in /www/radecky.org/radecky.org/plugins/content/jw_sig/jw_sig.php on line 18

Dámy a pánové, opět se po roce scházíme v této historické budově, abychom zhodnotili svoji činnost.

Jednou větou dovolte na úvod připomenout: Smyslem existence našeho Spolku je jednak trvalé připomínání mimořádně významné historické osobnosti Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče, jednak soustavná přípravná práce pro obnovu jeho pražského pomníku, odhaleného v roce 1858 a dočasně odstraněného v roce 1919. A to tak dlouho, dokud se návrat pomníku neuskuteční.

Během loňského roku jsme absolvovali řadu jednání a prezentovali stav našich příprav na obnovu pomníku při různých příležitostech. Uskutečnilo se několik přednášek o Radeckém a jeho pomníku, kupř. pro Klub vojenské historie Praha.

Plán práce, schválený minulou členskou schůzí, plnila Rada spolku takto:

1 – Rada spolku se bude i nadále intenzivně věnovat získávání podporovatelů mezi politiky na všech úrovních (parlament, senát, Praha) – Bárta, Heres
Budeme samozřejmě vyvíjet svoji činnost úměrně pravidlům slušnosti a přiměřenosti. Plnilo se průběžně

2 – Prostřednictvím ČTK se pokusíme zajistit další serii článků v tisku a dalších mediích – Štogrová. Splněno

3 – Svoláme na Malostranské náměstí další setkání občanů. Plánujeme cca dva až tři týdny před volbami (jejich termín zatím není určen, předpokládá se počátek října ). Další setkání bude samozřejmě tradičně 13.listopadu ( letos je to neděle) – Bárta. Splněno, výroční setkání bylo v NTM.

4 – Všechny naše členy a podporovatele budeme stejně jako dosud informovat o vývoji návratu pomníku na našem webu, na FB i e-maily. Plní se průběžně.

K veřejným setkáním:

- na Malostranském náměstí v září 2022. Pozvali jsme tradiční kapelu Pralinka a vyslechli jejich hudební doprovod s pochodem Radeckého na závěr setkání, a rovněž jsme poprvé představili oba modely pomníku, jež se podařilo dokončit na základě 3D vytištěných miniatur. Tady dovolte poděkovat našemu váženému členu panu Janu Zahájskému, jenž vyvinul rozhodující iniciativu pro vytištění modelů sousoší.

- další setkání se konalo tradičně k připomenutí výročí odhalení pomníku Radeckého roku 1858. Tradiční místo našeho setkávání, tedy Lapidárium Národního muzea, je stále uzavřeno. Podařilo se zajisti možnost setkání v pondělí 14. listopadu v kinosále Muzea. Hlavním bodem našeho programu byla přednáška pana Mgr. Horáka, spolumajitele umělecké slévárny HVH. Pan magistr představil práci jejich slévárny, jež je jedním ze špičkových pracovišť tohoto druhu v Evropě. Nebylo to poprvé, kdy jsme se seznámili s jejich prací, a doufáme, že právě tato dílna bude vybrána k realizaci kopie Radeckého pomníku, pokud nedojde k návratu originálu a bude nutno odlévat kopii. Po skončení přednášky pozval pan generální ředitel NTM zájemce k prohlídce salónního vagonu ve sbírkách muzea. Během prohlídky se našim členům osobně věnoval.

Za nás všechny mi dovolte konstatovat, že z hlediska teoretické, technické a odborné přípravy jsme vykonali asi maximum, resp. vše, co ještě můžeme jako dobrovolný spolek udělat. Naši petici, vyhlášenou společně s Malostranskými občanskými kluby a spolky, podepsalo dosud téměř dva tisíce občanů . Soudím, že jsme nyní v situaci, kdy musí o navrácení Radeckého pomníku konečně rozhodnout pražští politici, jimž jsme připravili dostatečné podklady. Připomínám, že popsané výsledky jsme zpracovali bezplatně, případně za  prostředky z našich příspěvků a darů našich členů a podporovatelů.

Velmi aktivní byla paní Jarmila Štogrová, jež vedle vedení členské a příspěvkové agendy rovněž zajišťovala kontakt s ČTK, kde jsme díky tomu uveřejnili celkem šest informací na téma Radecký a jeho pomník, některé z nich byly redakcemi využity. Během loňského roku velkou práci odvedl také náš správce webu a facebooku Matěj Čadil, jenž pravidelně udržuje naše stránky aktuální. V té souvislosti si dovoluji připomenout sledování těchto stránek (www.radecky.org), kde můžete získat aktuální informace. Určitě i vy, členové Spolku, podobně využíváte své příležitosti k veřejnému připomínání Radeckého, jak je to ostatně patrné i ze sledování medií.

Na tomto místě připomenu polemiku na stránkách Lidových novin, kterou koncem května 2022 zahájil ing. Jiří Paroubek neblahé paměti článkem, v němž napadl Karla Schwarzenberga a náš Spolek, že hodláme stavět pomník slouhovi nenáviděných Habsburků. Vyvinula se debata mezi panem Paroubkem a mnou, jejíž průběh můžete nalézt na našem webu v rubrice Polemika. Objektivně je třeba ocenit, že Lidové noviny daly prostor oběma stranám a to i velice pohotově.

Na závěr se sluší poděkovat za podporu Malostranským spolkům, které svoje přání znovu postavit na Malostranském náměstí maršálův pomník otevřeně a trvale veřejně projevují.

Nyní se věnujme plánům pro nejbližší budoucnost.

Je před námi rok, který by mohl být pro snahy o obnovu pomníku Radeckého zásadní. Plánované úpravy Malostranského náměstí zatím byly odloženy, naše záměry jsou pod menším časovým tlakem. Jak jsme slyšeli, na radnici Prahy 1 máme podporu i nadále, po posledních volbách možná ještě větší než dříve; koneckonců usnesení Rady z roku 2020 o návratu pomníku je stále v platnosti. Nové složení Rady magistrátu je rovněž nadějné; pokud je nám známo, nový primátor i někteří radní jsou obnově pomníku nakloněni. Plánujeme proto především zintenzivnit kontakty s úředními místy, o významných jednáních budeme informovat.

Předkládám tedy následující plán činnosti Rady spolku pro období roku 2023:

1/ Pokračovat v intenzivních jednáních s politiky.

2/ Uskutečnit minimálně jedno veřejné setkání, podle možnosti opět v Lapidáriu Národního muzea den 13. listopadu, tentokrát k připomenutí 165. výročí úmrtí maršála Radeckého a 165. výročí odhalení jeho pomníku.

3/ Průběžně informovat naše patrony, členy i podporovatele o všech konkrétních výsledcích a událostech.

 

Dámy a pánové, tolik moje zpráva o činnosti Spolku v uplynulém období.

Děkuji Vám za pozornost.

 

ing. arch. Jan Ev. Bárta, předseda