Spolek Radecký Praha představuje ideovou studii navrácení pomníku českého šlechtice a slavného rakouského vojevůdce, Jana Josefa Václava, hraběte Radeckého z Radče, na své původní místo na Malostranském náměstí v Praze.

Pomník byl odstraněn v letech 1918-1921v důsledku dobové reakce  na výsledky 1. světové války. S odstupem čtvrt století od pádu totality je již čas pro návrat tohoto špičkového sochařského díla do veřejného prostoru. Obnova pomníku Radeckého by se měla stát dalším z kroků, připomínající nám vlastní minulost a návštěvníkům Prahy ukazovat naši snahu o návrat do evropských dějin a kultury. Návrat pomníku bude i (byť pozdním) distancováním se od obrazoboreckých praktik, snad pochopitelných v revolučních časech, trvale však neakceptovatelných.

Ideová studie (formát PDF; 2,7 MB)