Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Color has a deprecated constructor in /www/radecky.org/radecky.org/templates/rt_afterburner2/features/color.php on line 11
Zpráva o odborné debatě – semináři Maršál Radecký a jeho pražský pomník - Spolek Radecký Praha

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJw_sig has a deprecated constructor in /www/radecky.org/radecky.org/plugins/content/jw_sig/jw_sig.php on line 18

Foto: Muzeum paměti XX. století, Marta Myšková

V pátek 5.dubna se uskutečnil odborný seminář o Radeckém a jeho pomníku. Pod záštitou náměstka primátora Prahy JUDr. Jiřího Pospíšila seminář uspořádalo Muzeum paměti XX. století.

Místem setkání byla rezidence primátora na Mariánském náměstí v Praze 1.

V první části konference, věnované osobnosti maršála Radeckého a historických souvislostech jeho role v dějinách střední Evropy hovořili PhDr. Jiří Rak, doc. Zdeněk Hojda, Mgr. Zdeněk Munzar, prof. Jan Royt

Přítomné přivítal náměstek primátora pan JUDr. Jiří Pospíšil, úvodní slovo přednesl pan Mgr. Petr Blažek, ředitel Muzea XX. století, jenž pak jednání konference moderoval.

Řečníci potvrzovali nejen význam maršála Radeckého, ale zabývali se rovněž hodnocením rozvoje Zemí Koruny české v průběhu XIX. století pohledem moderní nemarxistické historiografie. V zásadě shodně vysvětlovali rozdíly mezi obsahem dosud často opakovaného českého mýtu a historickou skutečností, znalost historických faktů mění dějinné stereotypy. Zdůraznili, že právě XIX. století přineslo bouřlivý rozvoj českých zemí a zejména konstituování českého národa jako sebevědomého celku uvnitř mnohonárodního Rakouského císařství. Zdůraznili význam armády a zejména vojáků a důstojníků z Čech a Moravy v procesu modernizace tehdejšího státu. V těchto souvislostech pak objasňovali roli maršála Radeckého, nejproslulejšího vojevůdce té doby, vysvětlovali význam a symboliku postavy maršála, neseného na ramenou vojáky – příslušníky různých zbraní i národů monarchie. Z hlediska uměnovědného objektivně hodnotili bronzové sousoší pomníku z dílny bratří Josefa a Emanuela Maxových jako jedno z nejvýznamnějších evropských sochařských děl své doby. Připomenut byl i teoretický pohled uměnovědy na otázku, zda se bude jednat o repliku či kopii, případně památkovou rekonstrukci originálu.

Všichni řečníci podpořili plánovanou obnovu pomníku Radeckého, kladně se vyjádřili k závěrům několika studií Spolku Radecký, tedy k návrhu na umístění pomníku na novém místě, na hlavní ploše Malostranského náměstí.

V diskusi vystoupila s podporou obnovy pomníku starostka městské části Praha 1 paní Mgr. Terezie Radoměřská a několik dalších diskutujících.

V průběhu dopoledne jsme slyšeli jeden kritický hlas v diskusi. Uvedl, že Radecký sloužil celý život oddaně Habsburkům a v létech 1848 – 1849 zabil v Itálii 4000 Italů. Proto nelze souhlasit o oslavou tohoto rakouského vojáka obnovením jeho pomníku, odstraněného po vzniku Republiky československé.

Odpolední část konference byla věnována zejména praktickým otázkám obnovy pomníku. Panel tvořili PhDr. Kateřina Bečková, ing. arch. Jan Bárta, ing. arch. Václav Hájek, PhDr. Petr Přibyl a ing. arch. Jan Holeček. Jednání moderoval Mgr. David Svoboda a úvodní slovo přednesl pan senátor ing. Tomáš Czernin.

Panelisté odpoledního bloku seznámili posluchače s výsledky dlouholeté přípravy stavby obnoveného pomníku maršála Radeckého, jež byly dosud vedeny Spolkem Radecký Praha. Bylo rovněž konstatováno, že obnova pomníku je součástí předvolebního programu současné koalice na Magistrátu i o předpokládaném převzetí role investora Magistrátem.

Byla podána informace i o hlasech odpůrců obnovy pomníku a dopisem italského velvyslance potvrzena nepravdivost informací o údajném italském odmítání existence pomníku. Dále přítomní vyslechli zprávu o průběhu projektových prací, jež dospěly do stádia dokončeného projektu pro stavební povolení a územní řízení. Projekt je připraven pro zahájení řádného projednávání v komisích a dalších institucích. Podrobná byla zpráva o hledání optimálního způsobu snímání forem z originálu sousoší v Lapidáriu, jež proběhne cestou pořízení skenu sousoší a 3D tisku, který pak bude rozdělen na potřebné díly, zaformován a odlit.

Vyslechli jsme velmi důležité informace o přístupu památkové péče k obecné problematice obnovy dříve z veřejného prostoru odstraněných monumentů, také výzvu k podrobnějším rozvahám o přesném umístění Radeckého pomníku na ploše náměstí. Důležitý je i souhlas Národního muzea, správce bronzového originálu sousoší, s navrhovaným způsobem sejmutí forem pro odlití kopie cestou pořízení 3D tisku.

V diskusi zaznělo několik stanovisek na podporu záměru i názory kritizující záměr obnovit Radeckého pomník.

Konferenci pak ukončil pan ředitel Muzea paměti XX. století Mgr. Petr Blažek, poděkoval účastníkům za účast i vyslovené názory a konstatoval, že seminář přinesl řadu podnětů pro další odbornou i veřejnou debatu, jež bude předcházet předložení záměru do zastupitelstva hl. města Prahy.

Volně zaznamenal ing. arch. Jan Bárta 10.4.2024