Vážení členové a příznivci maršála Radeckého a jeho pomníku, v pátek 25. května se naše delegace ve složení Bárta, Míka, Ryšavý a Zápotocký zúčastnila na Heldenbergu slavnosti 160. výročí úmrtí polního maršála hraběte Radeckého z Radče. Současně tam náš předseda vystupoval jako zástupce Řádu sv. Jiří, evropského řádu Domu Habsburssko – Lotrinského.

Od velmistra Řádu Radeckého (Radetzky Orden) jsme obdrželi poděkování za účast. (Jen vysvětlení k textu: Celou dobu jsme stáli na nástupu vojenských jednotek, řádů i civilních hostí v neuvěřitelném lijáku, samozřejmě nějaké deštníky nepřipadaly v úvahu)

Vážený pane architekte Bárto,
milý příteli Jene !

Jménem svým i jménem Řádu Radecký bych Ti velmi rád srdečně poděkoval za účast na slavnostním aktu "160. výročí úmrtí polního maršála Radeckého" dne 25. května spolu s delegací "Spolku Radecký Praha" na Heldenbergu. Byl jsem velmi potěšen, neboť počasí bylo velmi špatné a silný déšť odradil od příjezdu mnoho přihlášených skupin i jednotlivců. Předpokládalo se, že přijede asi o 100 (!) lidí více ! 

Včas Ti nechám zaslat pozvánku na velký svátek našeho "Řádu Radecký", dne 8. prosince 2018 v Sankt Pöltenu v Patrociniu, a doufám, že možná budeš moci opět přijet s některými členy Tvého spolku.

S opětovným poděkováním zůstávám se srdečnými pozdravy

vždy Tvůj velmi oddaný

Komm.Rat Dkfm. Harry Tomek

Velmistr Řádu Radecký

IMG 8738 IMG 8757 IMG 8763 IMG 8803 IMG 8983

Joomla! konzole ladění chyb

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze