Vážení členové a příznivci, chceme vás upozornit, že náš spolek má od 15. 4. nové bankovní spojení. Je to účet číslo: 1020295218/6100. Prosím uložte si ho, je také uvedeno zde na webu na stránce O nás. Platby na starý účet jsou možné jen do 30. dubna, pak bude zrušen!

V letošním roce 250. jubilea maršála Radeckého, kdy náš spolek připravuje několik významných aktivit, jako jsou velké vzpomínkové akce v Sedlčanech a v Praze, vydání publikace a další, jejichž financování bude jen částečně pokryto z grantů nebo prodeje, zejména oceníme jakýkoli dar od našich členů a příznivců. Předem vám děkujeme.