Tuto sobotu 23. dubna od 10:00 se na zámku v Brandýse nad Labem koná další ročník Audience u císaře Karla u příležitosti 100. výročí nástupu Jeho Veličenstva Karla I. na trůn českých králů a zároveň Karolínské slavnosti u příležitosti národních oslav 700. výročí narození císaře římského a krále českého, Otce vlasti blahé paměti Karla IV. Lucemburského.

Náš spolek se akce aktivně účastní, před zámkem budeme prodávat naše trička po Kč 250.-, u tohoto „stánku“ je možno se také vzájemně kontaktovat. Letos se také s naším praporem zúčastníme na Audienci nástupu vojenských jednotek jako civilní historický spolek.

Program Audience u císaře Karla